2023. március 28.

Nyilvános közzétételes licit felhívás

módosítás

Technikai okok miatt a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. által 2023. március 24. napján közzétett licitfelhívása az alábbiak szerint módosul:

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. egyfordulós, nyílt licit eljárás keretében bérbeadásra meghirdeti a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kizárólagos tulajdonát képező harkányi 2454/1 hrsz. alatt felvett, ténylegesen Harkányban, a Kossuth Lajos u. 5. szám alatt található Harkányi Gyógy- és Strandfürdő alább bemutatott ingatlanjait:

Térképszám

alapterület m2

vendég által elfoglalt terület m2

raktár

m2

kültéri terület m2

Licit tervezett kezdő időpontja

Engedélyezett tevékenység

5

315

9:00

kerthelység tevékenység nélkül

6

76

174

17

9:10

melegkonyhás vendéglátó egység

78

60

100

21

78

9:20

melegkonyhás vendéglátó egység

26

108

253

40

9:30

melegkonyhás vendéglátó egység

32

12

9:40

büfé

33

12

32

9:40

büfé

33/2

5

9:40

büfé

71

6

6

16

9:40

büfé

35

8

3

9:50

alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely

48

57

10:00

iroda

49

40

97

4

67

10:10

melegkonyhás vendéglátó egység

62

40

10:20

szolgáltatás/ kereskedelem

67

6

26

10:30

fagylaltozó

13-14

114

150

10:40

melegkonyhás vendéglátó egység

79

12

35

5

12

10:50

büfé

83

45

65

11:00

büfé

84

21

28

11:10

büfé

86

12

100

11:20

büfé

99

26

71

11:30

büfé

100

14

8

11:40

büfé

102

22

48

17

11:50

büfé

A licit kiírás átvehető: 2023.03.27 - 2023.03.30. ügyfélfogadási időben (ingyenesen),

személyesen vagy elektronikus formában e-mailben (info@harkanyfurdo.hu).

Tájékoztatás kérhető telefonon (+36-72/580-830) vagy emailben (info@harkanyfurdo.hu)

A licit eljárás időpontja: 2023. április 03.

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2023. április 11.

A licit lebonyolításának helye: Harkányi Gyógyfürdő Zrt., Tárgyaló

Cím: 7815 Harkány, Kossuth u. 7.

Liciteljárásban való részvétel feltétele, hogy az Ajánlattevő licitált ingatlanonként a bérleti díj éves minimális összegének 30%-ának megfelelő összegű licitelőleget megfizetése. A licitelőleget a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11731001-20668257 számlaszámára átutalással lehet megfizetni, oly módon, hogy az legkésőbb 2023. március 30. nap 23:59 percig jóváírásra kerüljön. A licitdíjat 2023. március 27-30. 9.00-11.00 óra között a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. házipénztárában készpénzben lehet befizeti. Készpénzes befizetésre kizárólag a meghirdetett időpontokban van lehetőség. Az átutalás során a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a licitálni kívánt ingatlan térképszámát! A licitelőleget a bank mindenkori ártáblázatában meghatározott tranzakciós díjak levonását követően az Ajánlattevő részére a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. visszautalja, ha nem az Ajánlattevő teszi a liciteljárásban a legjobb ajánlatot. Egyebekben a licitelőleget a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a bérleti jogdíj összegébe beszámítja. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a befizetett licitelőleg után kamatot vagy egyéb díjat nem fizet.

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a liciteljárásban az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó licitálóval köt bérleti szerződést. Az egyedi bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. ingatlan bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek rendelkezései az irányadók. Az Ajánlattevő az eljárás során az ÁSZF rendelkezéseit megismerheti. Ajánlattevő az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket tudomásul veszi, és a liciten történő részvétellel elfogadja.

A liciteljárásban érvényes ajánlatot nem tehet az, és az eljárásban ajánlattevőként nem vehet részt, akinek a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel szemben bármilyen jogcímen 60 napot meghaladó tartozása áll fenn.

Harkány, 2023. március 28.

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatósága