2024. június 25.

Nyilvános közzétételes licit felhívás

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. egyfordulós, nyílt licit eljárás keretében bérbeadásra meghirdeti a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kizárólagos tulajdonát képező harkányi 2470/2 hrsz. alatt felvett, ténylegesen Harkányban, a Kossuth Lajos u. 5. szám alatt található Harkányi Gyógy- és Strandfürdő alább bemutatott ingatlanjait:

Térképszám

alapterület m2

vendég által elfoglalt terület m2

raktár

m2

kültéri terület m2

Liciteljárás kezdő időpontja

19

8,3

-

-

-

2024. július 02. 9:00 óra

57

8,3

-

-

-

2024. július 02. 9:10 óra

60

6,4

-

-

-

2024. július 02. 9:20 óra

69

6,4

-

-

-

2024. július 02. 9:30 óra

88

8,3

-

-

-

2024. július 02. 9:40 óra

A licit kiírás átvehető: 2024.06.26. - 2024.07.01. ügyfélfogadási időben (ingyenesen),

személyesen vagy elektronikus formában e-mailben (info@harkanyfurdo.hu).

Tájékoztatás kérhető telefonon (+36-72/580-830) vagy emailben (info@harkanyfurdo.hu)

A licit eljárás időpontja: 2024. július 02.

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2024. július 03.

A licit lebonyolításának helye: Harkányi Gyógyfürdő Zrt., Tárgyaló

Cím: 7815 Harkány, Kossuth u. 7.

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a liciteljárásban az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó licitálóval köt bérleti szerződést. Nem tehet ajánlatot és a liciteljárásban nem vehet részt az a személy, vagy szervezet, akinek a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel szemben a licit időpontjában lejárt tartozása áll fenn. Az egyedi bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. ingatlan bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek rendelkezései az irányadók. Az Ajánlattevő az eljárás során az ÁSZF rendelkezéseit megismerheti. Ajánlattevő az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket tudomásul veszi, és a liciten történő részvétellel elfogadja.

Harkány, 2024. június 25.

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatósága