2024. február 28.

Nyilvános közzétételes licit felhívás

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. egyfordulós, nyílt licit eljárás keretében bérbeadásra meghirdeti a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kizárólagos tulajdonát képező harkányi 2470/2 hrsz. alatt felvett, ténylegesen Harkányban, a Kossuth Lajos u. 5. szám alatt található Harkányi Gyógy- és Strandfürdő alább bemutatott ingatlanjait:

Térképszám

alapterület m2

vendég által elfoglalt terület m2

raktár

m2

kültéri terület m2

Liciteljárás kezdő időpontja

10

23

70

-

-

2024. március 05. 9:00 óra

13-14

114

150

-

-

2024. március 05. 9:10 óra

62

40

14

-

-

2024. március 05. 9:20 óra

42 és 54

14

25

-

-

2024. március 05. 9:30 óra

91

3

36

-

-

2024. március 05. 9:40 óra

A licit kiírás átvehető: 2024.02.28. - 2024.03.04. ügyfélfogadási időben (ingyenesen),

személyesen vagy elektronikus formában e-mailben (info@harkanyfurdo.hu).

Tájékoztatás kérhető telefonon (+36-72/580-830) vagy emailben (info@harkanyfurdo.hu)

A licit eljárás időpontja: 2024. március 05.

Licitdíj: A liciten való részvétel feltétele a licitdíj megfizetése. A licitdíj összege az éves bérleti díj minimum összegének 30%-a, amelyet a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11731001-20668257 számlaszámára kell átutalással megfizetni, oly módon, hogy az legkésőbb 2024. március 04. nap 24:00 percig jóváírásra kerüljön. Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a licitálni kívánt ingatlanrész térképszámát. A liciten történő részvétel feltétele a licitelőleg határidőn belüli megfizetése. A licitelőleget a bank mindenkori ártáblázatában meghatározott tranzakciós díjak levonását követően az Ajánlattevő részére a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. visszautalja, ha nem az Ajánlattevő teszi a liciteljárásban a legjobb ajánlatot. Egyebekben a licitelőleget a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a bérleti jogdíj összegébe beszámítja. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a befizetett licitelőleg után kamatot vagy egyéb díjat nem fizet.

Szerződéskötés tervezett időpontja: 2024. március 06.

A licit lebonyolításának helye: Harkányi Gyógyfürdő Zrt., Tárgyaló

Cím: 7815 Harkány, Kossuth u. 7.

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a liciteljárásban az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó licitálóval köt bérleti szerződést. Nem tehet ajánlatot és a liciteljárásban nem vehet részt az a személy, vagy szervezet, akinek a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel szemben a licit időpontjában lejárt tartozása áll fenn. Az egyedi bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. ingatlan bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek rendelkezései az irányadók. Az Ajánlattevő az eljárás során az ÁSZF rendelkezéseit megismerheti. Ajánlattevő az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket tudomásul veszi, és a liciten történő részvétellel elfogadja.

Harkány, 2024. február 28.

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatósága.