2023. június 22.

Nyilvános közzétételes licit felhívás

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. egyfordulós, nyílt licit eljárás keretében bérbeadásra meghirdeti a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. kizárólagos tulajdonát képező harkányi 2454/1 hrsz. alatt felvett, ténylegesen Harkányban, a Kossuth Lajos u. 5. szám alatt található Harkányi Gyógy- és Strandfürdő alább bemutatott ingatlanjait:

Térképszám

alapterület m2

vendég által elfoglalt terület m2

raktár

m2

kültéri terület m2

Licit tervezett kezdő időpontja

Engedélyezett tevékenység

19

8,3

9:00

szépségipari szolgáltatás

57

8,3

9:10

szépségipari szolgáltatás

60

6,4

9:20

szépségipari szolgáltatás

69

6,4

9:30

szépségipari szolgáltatás

88

8,3

9:40

szépségipari szolgáltatás

A licit kiírás átvehető:          2023.06.23 - 2023.06.28. ügyfélfogadási időben (ingyenesen),

személyesen vagy elektronikus formában e-mailben (info@harkanyfurdo.hu).

Tájékoztatás kérhető           telefonon (+36-72/580-830) vagy emailben (info@harkanyfurdo.hu)

A licit eljárás időpontja:      2023. június 29.

Szerződéskötés tervezett időpontja:           2023. június 30.

A licit lebonyolításának helye:                    Harkányi Gyógyfürdő Zrt., Tárgyaló

Cím:    7815 Harkány, Kossuth u. 7.

Liciteljárásban való részvétel feltétele, hogy az Ajánlattevő licitált ingatlanonként 10.000 Ft. azaz tízezer forint összegű licitelőleget megfizetése. A licitelőleget a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 11731001-20668257 számlaszámára átutalással lehet megfizetni, oly módon, hogy az legkésőbb 2023. június 28. nap 12:00 percig jóváírásra kerüljön. Az átutalás során a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a licitálni kívánt ingatlan térképszámát. A licitelőleget az Ajánlattevő részére a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. visszautalja (banki tranzakciós díj levonását követően), ha nem az Ajánlattevő teszi a liciteljárásban a legjobb ajánlatot. Egyebekben a licitelőleget a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a bérleti díjba, vagy az óvadék összegébe beszámítja. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a befizetett licitelőleg után kamatot vagy egyéb díjat nem fizet.

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a liciteljárásban az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó licitálóval köt bérleti szerződést. Az egyedi bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. ingatlan bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek rendelkezései az irányadók. Az Ajánlattevő az eljárás során az ÁSZF rendelkezéseit megismerheti. Ajánlattevő az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket tudomásul veszi, és a liciten történő részvétellel elfogadja.

A liciteljárásban érvényes ajánlatot nem tehet az, és az eljárásban ajánlattevőként nem vehet részt, akinek a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel szemben bármilyen jogcímen 60 napot meghaladó tartozása áll fenn.

Harkány, 2023. június 22.

Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatósága