Hírek

Pályázati felhívás - Étterem, ételbár

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 7815 Harkány, Kossuth Lajos u.7.szám alatti társaság pályázatot hirdet a Harkányi Strand és Gyógyfürdő területén lévő, II. számú épületben található „Étterem, ételbár” elnevezésű, melegkonyhás vendéglátó ipari egység bérletére és üzemeltetésére.
Pályázati felhívás - Étterem, ételbár

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 7815 Harkány, Kossuth Lajos u.7.szám alatti társaság

                                                   pályázatot

hirdet a Harkányi Strand és Gyógyfürdő területén lévő, II. számú épületben található „Étterem, ételbár” elnevezésű, melegkonyhás vendéglátó ipari egység bérletére és üzemeltetésére.

A tevékenységi kör: éttermi és egyéb vendéglátás

1./  A bérbeveendő terület az alábbi egységekből áll:

114 m2  konyha, előkészítő, közlekedő,

145 m2 burkolt vendégtér,

21 m2 szociális blokk

120 m2 burkolt terület, (gyógykert)

80 m2 strand területén lévő kerthelyiség.

A bérbeveendő területek műszakilag felújítottak, konyha technológiával.

A bérlő köteles biztosítani a szolgáltatáshoz szükséges éttermi és konyhai eszközöket.

2./  A bérleti díj minimális összege: 500.000 Ft + áfa/hó

      A szerződéskötéskor a bérlő a bérleti díjon felül 2 havi kaució megfizetésére köteles.

A bérleti díj mértékét a felek az előző évi éves fogyasztási árindex mértékével emelik évente.

A bérlőnek fentieken kívül viselne kell a bérelt helyiség közüzemi díjait ( áram, víz, csatorna díj, gázdíj, fűtésdíj, szemétszállítás ), mely a víz, villany gáz és fűtés ( hőmennyiségmérő) egyedi mérésére alkalmas szabványos almérőkkel rendelkezik.

3./ A bérbeadás időtartama: A szerződéskötéstől számított határozott idő, 1 év.

A pályázó az 1 éves, határozott időtartamú bérleti időn túl bérleti jog ellenértéket vásárolhat további, maximum 4 éves időtartamra. Az 1 éves bérleti jog ellenértéke 3.000.000 Ft/év.

4./ A bérbeadás feltételei:

- a  melegkonyhás étterem 150-200 fő kiszolgálására legyen alkalmas, ala carte – pincér

   kiszolgálásával – és/ vagy  önkiszolgáló jelleggel,

- az étteremnek és ételbárnak mindkét irányban – strand és gyógyfürdő – is szolgáltatnia kell,

- az étteremnek és ételbárnak egész évben nyitva kell tartania,

- a nyitva tartási időnek meg kell egyeznie a strand- és gyógyfürdő nyitva tartási idejével,

- az étterem, ételbár megnyitása 2014. szeptember 1.

- a bérlő köteles az üzemeltetéshez szükséges engedélyeket beszerezni.

- a bérlőnek nem lehet lejárt tartozása a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. felé.

5./ A pályázat benyújtásához szükséges mellékletek:

a./  A vendéglátás színvonalát leíró tevékenységi és minőségi elképzelések ismertetése.

b./ felolvasó lap

c./ nyilatkozat arról, hogy a pályázó elfogadja a pályázati feltételeket és a pályázat mellékletét képező bérleti szerződés feltételeit

d./ természetes személy esetén:

    személyi igazolvány,

     lakcím kártya,

     adókártya,

     vállalkozói  igazolvány másolata,

     adóigazolás

e./ társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat,

                              Aláírás-minta,

                               Képviselő személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya másolata

                               adóigazolás

6./ A pályázati dokumentáció átvehető a Gyógyfürdő Titkárságán 2014. július 24.-től munkanapokon 9- 13 óra között, a társaság pénztárába befizetett 50.000 Ft ajánlattételi díj ellenében.

A helyszín megtekinthető Rózsa Andrea gazdasági igazgatóval történt előzetes időpont egyeztetés után, telefonszám: +3670 429 1605.

7./ A pályázat beadási határideje:  2014.augusztus 4. 16 óra a Gyógyfürdő Titkárságán, Harkány, Kossuth L.u.7.

8./ A beérkezett pályázatok nyilvános bontására 2014.augusztus 4-én 16 órakor kerül sor a Harkányi Gyógyfürdő Titkárságán, a felolvasó lapok ismertetésével.

9./ Az érvényes pályázatok kiértékelése 2014.augusztus 6-án 10 óráig tart. A további tárgyalások az  egyéni kiértesítés alapján  2014. augusztus 6-án 10 órától zajlanak.

10./ Az eredményhirdetésre 2014. augusztus 8. napján kerül sor.

11./ Az eredményes pályázóval a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a nyertes kihirdetését követő 8 napon belül bérleti szerződést köt.

12./ A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. a nyertes pályázó visszalépése esetén jogosult a soron következő helyezettel szerződést kötni.

13./ A kiíró Harkányi Gyógyfürdő Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot bármikor, indokolás nélkül visszavonja.